Aktualności

 • Informacja o zmianie funkcji w Radzie Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 października 2018 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Piotra Sztubę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • Podpisanie porozumienia regulującego zasady współpracy w zakresie zarządzania Małopolska Science Fund FIZ AN

  27 września 2018 roku w Krakowie podpisano porozumienie regulujące zasady współpracy w zakresie zarządzania Małopolska Science Fund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych. Umowa określa wspólne działania Akademii Górniczo - Hutniczej, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Origin TFI S.A. w ramach funduszu.

  Podpisane porozumienie jest kolejnym istotnym krokiem w drodze do rozpoczęcia działalności funduszu wspierającego proces komercjalizacji innowacji oraz ich transfer ze świata nauki do biznesu. To z kolei przełoży się na rozwój województwa Małopolskiego. Docelowo FIZAN będzie dysponował kwotą 20 mln złotych, która będzie przeznaczana na inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną przez naukowców z krakowskich uczelni.

  - Bardzo się cieszę z nawiązanej współpracy i dziękuję za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni poprzez wybór i powierzenie Origin Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. utworzenia i zarządzania Małopolska Science Fund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych. W mojej ocenie jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających funduszami typu venture capital i wierzymy, że nasz udział i zaangażowanie w tworzeniu i zarządzaniu funduszem przyczyni się do jego rozwoju i sukcesu wielu ciekawych projektów technologicznych spółek z województwa małopolskiego - podkreślił Krzysztof Mędrala, Prezes Origin TFI S.A.

  Pomysłodawca powstania funduszu, Prezes Małopolskieh Agencji Rozwoju Regionalnego Jan Pamuła dodał – FIZAN to nowatorskie rozwiązanie łączące naukę z biznesem - bezpieczne, przejrzyste
  i profesjonalnie zarządzane. Dla zagwarantowania przejrzystości i bezpieczeństwa został on zorganizowany w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, działającego w ramach wybranego, istniejącego już Origin TFI i jest zarządzany przez profesjonalny zespół z rynku inwestowania w B+R. Stabilność i transparentność Funduszu zapewnia również weryfikacja i nadzór całego przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego zakładania, jak i w trakcie funkcjonowania, przez Komisję Nadzoru Finansowego (w ramach nadzoru regulacyjnego nad Origin TFI) oraz dodatkowa kontrola ze strony banku-depozytariusza
  .

  Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka zaznaczył, że: - Zawarcie umowy z ORIGIN TFI o współpracy przy zarządzaniu funduszem to przede wszystkim ogromna szansa dla naukowców, którzy będą korzystać z możliwości wsparcia i skomercjalizowania swoich projektów. TFI jest dla nas gwarantem jakości oraz profesjonalizmu prowadzonych w funduszu działań. Warto podkreślić, że środowisko akademickie już na etapie powstawania funduszu było żywo zainteresowane możliwościami płynącymi z Małopolska Science Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Jestem przekonany, że podpisane dzisiaj porozumienie za kilka miesięcy przyniesie miarodajne korzyści dla Małopolski i całego regionu.

  Pierwsze projekty realizowane dzięki wsparciu funduszu wystartują już w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że FIZAN, wzorowany na rozwiązaniach działających z powodzeniem za granicą, jest pierwszym tego typu projektem w Polsce. Będzie on miał pierwszeństwo dostępu do pomysłów lub projektów  krakowskiego środowiska naukowego i pozwoli inwestować w projekty badawczo-rozwojowe już na bardzo wczesnym etapie.

 • Informacja o nowych formularzach

  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe formularze: Formularz wykupu, Formularz wniosek o wpis do ewidencji, Formularz aktualizacji danych, jak również Formularze FATCA i CRS.
  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o nowych formularzach

  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe formularze: Formularz wykupu, Formularz wniosek o wpis do ewidencji, Formularz aktualizacji danych, jak również Formularze FATCA i CRS.
  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 sierpnia 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Origin TFI S.A. został powołany Pan Piotr Sztuba.

 • Informacja o nowych formularzach

  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe formularze: Formularz wykupu, Formularz wniosek o wpis do ewidencji, Formularz aktualizacji danych, jak również Formularze FATCA i CRS.
  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Paweł Wojciechowski.

 • Media o nas - Skupy akcji coraz częstsze, ale z dywidendą nie wygrają

  W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej polecamy artykuł "Skupy akcji coraz częstsze, ale z dywidendą nie wygrają" dotyczący skupów akcji jakie prowadzone są na GPW. W artykule m.in. wypowiedź Wojciecha Napiorkowskiego. Zapraszamy do lektury: http://www.rp.pl/Gielda/306279908-Skupy-akcji-coraz-czestsze-ale-z-dywidenda-nie-wygraja.html

 • Media o nas - W drugim półroczu fala wezwań nie opadnie

  W dzisiejszym „Parkiecie” temat numeru to polski rynek fuzji i przejęć. Które branże znajdą się na celowniku inwestorów? Które spółki zmienią właściciela? Wojciech Napiórkowski, Dyrektor Zarządzający Aktywami w Origin TFI, w artykule Katarzyny Kucharczyk pt. „W drugim półroczu fala wezwań nie opadnie”, dzieli się swoimi przemyśleniami w tym zakresie. Zapraszamy do lektury: http://www.parkiet.com/Firmy/306269936-W-drugim-polroczu-fala-wezwan-nie-opadnie.html

 • Media o nas - Korporacje szukają młodych biznesów

  W dzisiejszym „Pulsie Biznesu” bardzo ciekawy artykuł Anny Bełcik „Korporacje szukają młodych biznesów” opisujący, jak wygląda w Polsce rynek inwestycji korporacji w startupy. Wojciech Jabłoński z Origin TFI mówi w nim m.in. o funduszach Corporate Venture Capital i czynnikach ich sukcesu w naszym kraju. https://www.pb.pl/korporacje-szukaja-mlodych-biznesow-932526

 • Media o nas - Jak zachować ciągłość majątku firm rodzinnych

  W dzisiejszym Pulsie Biznesu ukazał się artykuł Wojciecha Jabłońskiego, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Origin TFI, o tym jak z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego można zachować ciągłość majątku firm rodzinnych. Zapraszamy do lektury: https://www.pb.pl/jak-zachowac-ciaglosc-majatku-firm-rodzinnych-932261

 • Media o nas - Wesprzeć małe spółki w pozyskiwaniu zdrowego finansowania

  Jak wesprzeć małe i średnie firmy w pozyskiwaniu zdrowego finansowania? W najnowszym numerze Gazety Finansowej opublikowany został wywiad Katarzyny Mazur z Wojciechem Napiórkowskim, Dyrektorem Zarządzającym Aktywami w Origin TFI. Zapraszamy do lektury!

 • Przejęcie zarządzania funduszem Perpetum 10 FIZ AN

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Perpetum 10 FIZ AN. Z dniem 7 czerwca 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Perpetum 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz został utworzony w 2015 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy wyceniającej aktywa niepubliczne

  Szanowni Państwo,
  poszukujemy podmiotów zainteresowanych współpracą z Origin TFI w zakresie:

  WYCENY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STANOWIĄCYCH SKŁADNIKI PORTFELI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

  Nasze oczekiwania:

  • ugruntowane doświadczenie w zakresie wycen: spółek niepublicznych (w szczególności sp. z o.o. i spółek akcyjnych), pakietów wierzytelności detalicznych, wierzytelności korporacyjnych,
  • ugruntowane doświadczenie w dokonywaniu wycen na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych (w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych oraz niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych), poparte udokumentowanymi referencjami.
  Zakres współpracy:
  • sporządzanie metodologii wycen,
  • sporządzanie wycen przed inwestycyjnych na potrzeby funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
  • sporządzanie cyklicznych wycen na potrzeby wycen okresowych funduszy inwestycyjnych,
  • współpraca z księgowością, depozytariuszami i audytorami funduszy,
  • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z opracowywanymi wycenami.

  Podmioty zainteresowane współpracą z Origin TFI w ww. zakresie zapraszamy do składania ofert.

  Zawartość oferty:
  • opis doświadczenia podmiotu i zespołu sporządzającego wyceny w zakresie wszystkich wycenianych klas aktywów,
  • posiadane referencje,
  • opis procedur zabezpieczających właściwą i niezależną wycenę,
  • posiadane OC,
  • zakres przeprowadzanych wycen oraz stosowane metodologie,
  • oferta cenowa wyceny w zależności od rodzaju aktywa i metodologii wyceny,
  • w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowej rejestracji zawodowej przez właściwy organ – dane organu rejestrowego oraz numer we właściwym rejestrze,
  • oświadczenie podmiotu wyceniającego o zatrudnianiu wystarczającej liczbie pracowników i wystarczających zasobach technicznych pozwalających na wykonywanie rzetelnych i niezależnych wycen,
  • proponowany wzór umowy.

  Oferty prosimy wysyłać na adres biuro@origintfi.com. Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać pod numerem telefonu 22 395-73-40 oraz adresem e-mail biuro@origintfi.com

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Origin TFI S.A. w dniu 28 maja 2018 roku powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Gronowskiego.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij