Praca

Dołącz do naszego zespołu!

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się towarzystwem funduszy inwestycyjnych, otwartym na osoby gotowe do podejmowania wspólnych wyzwań i tworzenia unikalnych rozwiązań inwestycyjnych. Oczekujemy na aplikacje zarówno kandydatów będących na początku swojej kariery zawodowej, jak i tych, którzy swoim ugruntownym doświadczeniem chcą wesprzeć nasze TFI.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą, stażem albo praktyką w Origin TFI, a nie znalazłeś ogłoszenia odpowiadającego Twojemu doświadczeniu, napisz do nas na adres rekrutacja@origintfi.com z poniższą zgodą w treści wiadomości.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

 • SPECJALISTA DS. RYZYKA

  Nasze oczekiwania:
  • wykształcenie wyższe, preferowana kierunki: ekonomia, finanse, zarządzanie,
  • bardzo dobra znajomość rynków finansowych, przepisów dot. rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych,
  • bardzo dobra znajomość zasad monitorowania ryzyk dla instytucji finansowych,
  • doświadczenie w pracy w dziale ryzyka w towarzystwie funduszy inwestycyjnych bądź spółce prowadzącej działalność na rynkach finansowych,
  • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
  • znajomość miar ryzyka, technik i narzędzi analitycznych,
  • certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem i/lub licencja doradcy inwestycyjnego mile widziane,
  • sumienność, samodzielność i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  • posługiwanie się językiem angielskim.

  Zakres obowiązków:
  • analiza i weryfikacja obowiązujących w Towarzystwie metodologii i narzędzi do oceny i monitorowania ryzyka w Towarzystwie oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa i standardów określonych przez KNF,
  • tworzenie projektów dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ryzyka dla Towarzystwa oraz funduszy zarządzanych przez Towarzystwo (m.in. polityki zarządzania ryzykiem, procedur i metodologii monitowania ryzyk),
  • bieżące monitorowanie zmian w przepisach w celu dostosowania pomiaru ryzyka do zakresu działalności Towarzystwa i zarządzanych funduszy,
  • monitorowanie ryzyka w Towarzystwie oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszach inwestycyjnych,
  • przygotowanie, opracowywanie i prezentowanie raportów dotyczących ryzyka zgodnie z obowiązującymi w Towarzystwie procedurami,
  • sporządzanie sprawozdań ZAFI,
  • monitorowanie limitów inwestycyjnych w funduszach i Towarzystwie,
  • identyfikacja kluczowych ryzyk dla Towarzystwa i zarządzanych Funduszy oraz opracowanie wewnętrznych limitów dla zidentyfikowanych ryzyk oraz ich monitoring,
  • przygotowywanie informacji zarządczej dotyczącej funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Towarzystwie oraz poszczególnych Funduszach,
  • ocena wpływu prowadzonej działalności na profil ryzyka Towarzystwa i zarządzanych Funduszy,
  • przedstawianie rekomendacji do Zarządu Towarzystwa w zakresie działań mitygujących zidentyfikowane ryzyka.

  Oferujemy:
  • stabilne warunki pracy,
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi,
  • możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach,
  • pakiet opieki medycznej.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj

 • DORADCA INWESTYCYJNY

  Nasze oczekiwania:
  • licencja doradcy inwestycyjnego (warunek konieczny),
  • wykształcenie wyższe, kierunki związane z finansami,
  • doświadczenie pracy z zespole zarządzania aktywami w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub w innym podmiocie, któremu zlecono zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych,
  • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu portfelem opartym o aktywa niepubliczne (transakcje, wyceny, nadzór korporacyjny),
  • doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie,
  • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
  • umiejętność koordynowania projektów,
  • sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków.

  Zakres obowiązków:
  • sporządzanie rekomendacji na komitety inwestycyjne, uczestnictwo w komitetach inwestycyjnych, sporządzenie decyzji i protokołów w posiedzeń komitetów inwestycyjnych,
  • bieżące kontakty z przedstawicielami spółkek portfelowych, zewnętrznymi zarządzającymi,
  • analiza rynku w celu dokonania alokacji środków,
  • bieżący nadzór nad efektywnością funduszy,
  • weryfikacja wycen dokonywanych przez niezależną firmę wyceniającą i komunikacją z zewnętrznymi wyceniającymi,
  • sporządzanie analiz na potrzeby Zarządu,
  • reprezentacja funduszy na WZA/ZZW spółek portfelowych,
  • opracowywanie dokumentów zawierających kluczowe informacje dla funduszy,
  • monitorowanie płynności funduszy, sporządzanie długoterminowych prognoz płynnościowych dotyczących funduszy,
  • monitorowanie udziału lokat w aktywach oraz wpływu na limity inwestycyjne funduszy, bieżące podejmowanie działań eliminujących ryzyko przekroczenia limitów,
  • monitorowanie obowiązków informacyjnych związanych z portfelami funduszy i opracowywanie treści raportów.

  Oferujemy:
  • stabilne warunki pracy,
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi,
  • możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach,
  • pakiet opieki medycznej.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj


 • Spółka technologiczna (Start-up) będąca w portfelu jednego z funduszy zarządzanych przez Origin TFI w związku z komercjalizacją posiadanych rozwiązań i rozwojem biznesu poszukuje kandydatów na stanowisko:


  BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
  CZŁONEK ZARZĄDU
  Miejsce pracy: Kraków


  Kluczowy zakres obowiązków:
  • Tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju produktów zgodnie z celami biznesowymi firmy,
  • Rozwój oferty produktowej, kreowanie i wprowadzanie nowych produktów/rozwiązań,
  • Udział w budżetowaniu oraz realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych,
  • Sprzedaż oferowanych przez Spółkę rozwiązań i usług z jednoczesnym projektowaniem strategii działań,
  • Pozyskiwanie oraz bieżąca współpraca z klientami i partnerami biznesowymi zainteresowanych rozwiązaniami oferowanymi przez Spółkę,
  • Analiza sytuacji rynkowej, śledzenie trendów rynkowych i otoczenia konkurencyjnego oraz formułowanie związanych z nimi rekomendacji,
  • Inicjowanie, gromadzenie i selekcja pomysłów związanych z rozwojem oferty produktowej na podstawie przeprowadzonych analiz, odpowiadających potrzebom klientów,
  • Wraz z rozwojem Spółki zarządzanie zespołem i rozwijanie jego kompetencji,
  • Gotowość do częstych podróży służbowych.

  Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe,
  • Znajomość rynku i technologii systemów IT związanych z telekomunikacją, analizą danych, przetwarzaniem wizyjnym,
  • Biegła znajomość języka angielskiego,
  • Strategiczne zorientowanie,
  • Umiejętność pozyskiwania, analizowania i odpowiedniej interpretacji danych związanym z podległym rynkiem,
  • Samodzielność w podejmowaniu decyzji biznesowych,
  • Doświadczenie z zakresie zarządzania procesami biznesowymi,
  • Zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków,
  • Umiejętność pracy w środowisku Start-upów,
  • Umiejętność realizacji celów sprzedażowych,
  • Skuteczność,
  • Radzenie sobie ze stresem i presją czasu.

  Oferujemy:
  • Udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze szeroko rozumianej branży IT,
  • Autonomię zadań i realizację projektów w gronie międzynarodowych Klientów,
  • Bezpośredni wpływ na rozwój Spółki i podległego zespołu,
  • Atmosferę sprzyjającą działaniu,
  • Atrakcyjne wynagrodzenie premiujące realizację celów sprzedażowych,
  • Elastyczny czas pracy.stabilne warunki pracy.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj

 • SPECJALISTA DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

  Nasze oczekiwania:
  • ukończone studia wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość, audyt wewnętrzny,
  • znajomość zasad i technik przeprowadzania audytu wewnętrznego,
  • znajomość procesów oraz przepisów dot. funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych,
  • znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych oraz znajomość zasad funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • doświadczenie pracy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych w zakresie audytu wewnętrznego bądź kontroli wewnętrznej będzie dodatkowym atutem,
  • umiejętność koordynowania projektów,
  • sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków.

  Zakres obowiązków:
  • planowanie  i realizacja zadań audytowych,
  • samodzielna realizacja testów, badanie i ocena funkcjonowania mechanizmów kontrolnych w ramach zadań audytowych,
  • opracowywanie raportów z zadań audytowych, w tym formułowanie i wyjaśnianie jednostkom audytowanym projektów zaleceń poaudytowych,
  • prowadzenie monitoringu zaleceń poaudytowych  oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących merytorycznej istoty zaleceń poaudytowych i uzgadnianie z nimi sposobów realizacji,
  • dokonywanie corocznej analizy ryzyka na potrzeby tworzenia planów audytów,
  • udział w sporządzaniu raportów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących działalności towarzystwa,
  • udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych dotyczących audytu  wewnętrznego,
  • bieżąca współpraca z Zarządem oraz Radą Nadzorczą Towarzystwa.

  Oferujemy:
  • stabilne warunki pracy,
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi,
  • możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach,
  • pakiet opieki medycznej.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj

 • STAŻYSTA/STAŻYSTKA W DEPARTAMENCIE KSIĘGOWOŚCI

  Nasze oczekiwania:
  • wykształcenie wyższe lub student, preferowana kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja,
  • chęć rozwoju w zakresie obsługi księgowej i administracyjnej w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • bardzo dobra znajomość Outlook, Word, Excel,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
  • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

  Zakres obowiązków:
  • wsparcie w obsłudze bieżącej działalności księgowej i administracyjnej towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych,
  • udział w przygotowywaniu i przetwarzaniu dokumentacji księgowej dotyczącej funduszy inwestycyjnych i towarzystwa,
  • wsparcie w realizacji obowiązków administracyjnych wspierających prace innych departamentów,
  • przygotowywanie korespondencji do kontrahentów.

  Oferujemy:
  • dogodną lokalizację,
  • miłą atmosferę,
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
  • dostęp do unikalnego know-how,
  • możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj

 • STAŻYSTA/STAŻYSTKA W DEPARTAMENCIE ZARZĄDZANIA AKTYWAMI

  Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe lub student, preferowana kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość,
  • chęć rozwoju w zakresie analizy i wyceny spółek oraz uczestnictwa w procesach związanych z wyszukiwaniem potencjalnych inwestycji dla funduszy i zarządzaniem bieżącym portfelem funduszy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • bardzo dobra znajomość Outlook, Word, Excel, PowerPoint,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
  • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  • znajomość zagadnień związanych z inwestowaniem w aktywa nienotowane na rynku publicznym oraz zasad funkcjonowania zespołu zarządzania aktywami w towarzystwie funduszy inwestycyjnych będzie dodatkowym atutem.

  Zakres obowiązków:

  • wsparcie w obsłudze bieżącej działalności Departamentu Zarządzania Aktywami, TFI oraz funduszy inwestycyjnych,
  • udział w analizie potencjalnych inwestycji funduszy oraz opracowywaniu dokumentacji i analizach dotyczących zarządzania aktywami funduszy, w tym spółek z o.o. i akcyjnych na różnych etapach rozwoju, w tym start-up,
  • wsparcie w wycenie i analizie wycen spółek.

  Oferujemy:

  • dogodną lokalizację,
  • miłą atmosferę,
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
  • dostęp do unikalnego know-how,
  • możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj

 • STAŻYSTA/STAŻYSTKA

  Nasze oczekiwania:

  • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  • umiejętność organizacji pracy, operatywność, samodzielność, rzetelność, dokładność,
  • biegła znajomość Outlook, Word, Excel, PowerPoint, umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • wykształcenie wyższe lub student, preferowana kierunki: administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo,
  • chęć rozwoju w departamencie operacji w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
  • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

  Zakres obowiązków:

  • bieżąca obsługa sekretariatu Spółki (m.in. obsługa korespondencji, obsługa spotkań, obsługa telefoniczna),
  • przygotowywanie pism i dokumentów,
  • prowadzenie podstawowej korespondencji z Klientami,
  • archiwizacja dokumentacji,
  • udział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej funduszy inwestycyjnych,
  • przygotowywanie korespondencji do uczestników.

  Oferujemy:

  • dogodną lokalizację,
  • miłą atmosferę,
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
  • dostęp do unikalnego know-how,
  • możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj


 • STAŻYSTA/STAŻYSTKA W DEPARTAMENCIE PRAWNYM

  Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe lub student, preferowana kierunki: prawo, administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość,
  • chęć rozwoju w zakresie obsługi prawnej i compliance w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • bardzo dobra znajomość Outlook, Word, Excel, PowerPoint,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
  • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  • znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych oraz znajomość zasad funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych będzie dodatkowym atutem.

  Zakres obowiązków:

  • wsparcie w obsłudze bieżącej działalności TFI oraz funduszy inwestycyjnych,
  • udział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej funduszy inwestycyjnych,
  • wsparcie w realizacji obowiązków prawnych wynikających z funkcjonowania w ramach instytucji nadzorowanej,
  • przygotowywanie korespondencji do uczestników.


  Oferujemy:

  • dogodną lokalizację,
  • miłą atmosferę,
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
  • dostęp do unikalnego know-how,
  • możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj


W związku z Pani/Pana aplikacją do Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Origin TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą przy ulicy Zielnej 37, 00-108 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Towarzystwie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu Towarzystwa (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: iodo@origintfi.com.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij