Aktualności

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji ORION Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Orion Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1560 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji ORIGIN CAPITAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Origin Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1526 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji MAGNOLIA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Magnolia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1612 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji ORION Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Orion Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1560 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji ORIGIN CAPITAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Origin Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1526 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 20 stycznia 2020 roku Pan Radosław Butryn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa. Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 20 stycznia 2020 roku powołała Pana Marka Nowickiego do pełnienia funcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji ORION Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Orion Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1560 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji MAGNOLIA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Magnolia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1612 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji ORIGIN CAPITAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Origin Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1526 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 7 stycznia 2020 roku Pan Andrzej Wójcik został delegowany uchwałą Rady Nadzorczej Towarzystwa do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Towarzystwa przez okres 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 stycznia 2020 roku Pan Marek Białek oraz Pan Adam Kościółek zostali powołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • Informacja o zmianach w składzie organów Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 18 grudnia 2019 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Krzysztof Syska, natomiast Pan Krzysztof Mędrala złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa w dniu 19 grudnia 2019 roku ze skutkiem na 31 grudnia 2019 roku.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 28 listopada 2019 roku Pani Ewa Marzec oraz Pan Radosław Krupniewski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa. Informujemy również, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało w dniu 13 grudnia 2019 roku Pana Janusza Gronowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa i powołało Panów Pawła Wieliczko, Andrzeja Wójcika oraz Krzysztofa Syska (Pan Krzysztof Syska od 06.01.2020) w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 26 listopada 2019 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Grzegorz Piotrowski.

 • Informacje dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych przejętych przez Origin TFI

  Szanowni Państwo,

  W związku z pojawiającymi się pytaniami Uczestników dot. przejęcia zarządzania przez Origin TFI S.A., m.in. następującymi funduszami:

  •    EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  •    EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  •    MURAPOL HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  •    InPROPERTY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  •    InRETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.


  wskazujemy, że Origin TFI S.A. odebrało dokumentację ww. funduszy od depozytariusza – BNP Paribas Bank Polska S.A. i potrzebuje czasu na analizę przekazanego materiału w celu ustalenia stanu faktycznego i zaplanowania działań w każdym z tym funduszy, także w ujęciu wykonania wycen aktywów oraz wznawiania wykupów. Wskazujemy, że przed przejęciem zarządzania Funduszami Towarzystwo nie miało dostępu do dokumentacji Funduszu, gdyż jest ona objęta tajemnica zawodową.

  W niedługim czasie, każdy z Uczestników otrzyma indywidualne hasła dostępu do strony internetowej Towarzystwa, gdzie będą podawane aktualności dot. poszczególnych Funduszy.

  W związku z powyższym prosimy Państwa czas na analizę przejętej dokumentacji. Towarzystwo podejmie niezwłoczne działania w zakresie możliwej wyceny aktywów.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij