Aktualności

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji COLIBRIS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony, działając jako likwidator COLIBRIS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1573, niniejszym po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji TURUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony, działając jako likwidator TURUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1574, niniejszym po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 976 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz pierwszy ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji TURUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony, działając jako likwidator TURUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1574, niniejszym po raz pierwszy ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji COLIBRIS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony, działając jako likwidator COLIBRIS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1573, niniejszym po raz pierwszy ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Artem Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator ARTEM Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1575 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz trzeci ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Aurum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AURUM Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1572 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz trzeci ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Artem Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator ARTEM Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1575 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Aurum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AURUM Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1572 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Artem Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator ARTEM Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1575 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz pierwszy ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Aurum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AURUM Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1572 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz pierwszy ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 31 października 2018 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Radosław Ostrowski.

 • Trzecia droga sukcesji. Współpraca firm rodzinnych z funduszami Private Equity i Venture Capital.

  Jak zachować wpływ w Firmie Rodzinnej i dążyć do jej rozwoju a jednocześnie uwolnić kapitał, uzyskać dywersyfikację aktywów oraz wejść na ścieżkę innowacji i samodzielności biznesowej Sukcesorów? Czy to w ogóle możliwe?

  Firmy Rodzinne, Założyciele i Sukcesorzy stają przed kluczowym pytaniem o model sukcesji. Dwie skrajne ścieżki każą wybierać pomiędzy kontynuowaniem działalności przez Sukcesorów a sprzedażą firmy. Bywa, że żadna z tych decyzji nie jest satysfakcjonująca, ani dla Sukcesora, ani dla Nestora. Obie generacje poszukują trzeciej drogi, która pomogłaby połączyć „stare” z „nowym”. Marzeniem wielu Rodzin jest, aby rozwijać Firmę Rodzinną z zachowaniem określonej kontroli, ale jednocześnie inwestować w nowe przedsięwzięcia, w celu dywersyfikacji majątku a które były by innowacyjne, co jest ważne dla młodego pokolenia, oraz pozwalały osiągnąć satysfakcję Założycielom, gdy widzą pierwsze sukcesy debiutujących Sukcesorów. Trzecią drogą może być współpraca Rodziny jednocześnie z funduszami Private Equity (czy Venture Capital) oraz utworzenie Rodzinnego Funduszu Venture Capital.

  Takie rozwiązanie gwarantuje synergię pomiędzy „nowym” i „starym” podejściem sukcesji w biznesie. W tym mieszanym modelu sukcesji Rodzina sprzedaje części udziałów w Firmie Rodzinnej do funduszu Private Equity (lub Venture Capital). Fundusze tego typu inwestują w firmy na różnych etapach rozwoju, szczególnie w takie, które dzięki nowo pozyskanym środkom i dostępowi do know-how mogą znacznie zwiększyć skalę działalności. W taki sposób pozyskany zostaje profesjonalny Inwestor, który nada Firmie Rodzinnej impuls do dalszego rozwoju. Należy podkreślić, że fundusze PE (lub VC) nie zawsze oczekują przejmowania całości lub większości udziałów i pozwalają zachować wpływ (kontrolę) na Firmę Rodzinną.

  Kapitał, pozyskany ze sprzedaży udziałów Firmy Rodzinnej daje możliwość utworzenia Rodzinnego Funduszu Venture Capital, który staje się platformą umożliwiającą dywersyfikację aktywów Rodziny oraz pozwala na wyszukiwanie ciekawych propozycji biznesowych i inwestycje nie tylko we własne, ale również w cudze (innowacyjne) pomysły i budowanie majątku w nowych obszarach. Budowanie portfela VC może oznaczać także inwestycje w innowacyjne technologie wspierające bądź pokrewne ze „starą” Firmą Rodzinną. Tego typu inwestycja poza strukturą Firmy Rodzinnej pozwoli na skalowanie działalności nowego przedsięwzięcia znacznie szerzej niż tylko na potrzeby Firmy Rodzinnej. Zarządzanie Rodzinnym Funduszem VC realizowane przez Sukcesorów przy współpracy z Nestorami i wybranym profesjonalnym podmiotem zarządzającym Venture Capital, którego zadaniem będzie m.in. wyszukiwanie atrakcyjnych przedsięwzięć i nadzór nad ich realizacją, jest dobrym połączeniem pasji, doświadczenia i wiedzy.

  Rodzinny Fundusz Venture Capital utworzony w formie prawnej dedykowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN), umożliwia dopasowanie struktury do indywidualnych potrzeb oraz skoncentrowania działalności w jednym podmiocie prawnym. Inwestowanie poprzez dedykowany FIZ (lub FIZAN) profesjonalizuje przedsięwzięcie i podnosi bezpieczeństwo (a także rangę) inwestycji a jednocześnie pozwala Rodzinie uczestniczyć w zarządzaniu zgromadzonymi aktywami czy majątkiem. Wymogi prawne, jakie stawiane są w wielu obszarach funduszom inwestycyjnym dają inwestorom i spółkom, w które fundusz inwestuje poczucie bezpieczeństwa z uwagi na nadzór organów państwowych.

  Ustrukturyzowanie sukcesji w sposób łączący „stare” i „nowe”, czyli pozyskanie partnera w postaci funduszu PE lub VC oraz utworzenie Rodzinnego Funduszu VC, pozwala zachować dziedzictwo w Firmie Rodzinnej i jednocześnie uwalnia kapitał, który Sukcesorom daje szanse samodzielnie rozwijać się w biznesie i poszukiwać biznesowej tożsamości.

 • Informacja o zmianie funkcji w Radzie Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 października 2018 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Piotra Sztubę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • Podpisanie porozumienia regulującego zasady współpracy w zakresie zarządzania Małopolska Science Fund FIZ AN

  27 września 2018 roku w Krakowie podpisano porozumienie regulujące zasady współpracy w zakresie zarządzania Małopolska Science Fund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych. Umowa określa wspólne działania Akademii Górniczo - Hutniczej, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Origin TFI S.A. w ramach funduszu.

  Podpisane porozumienie jest kolejnym istotnym krokiem w drodze do rozpoczęcia działalności funduszu wspierającego proces komercjalizacji innowacji oraz ich transfer ze świata nauki do biznesu. To z kolei przełoży się na rozwój województwa Małopolskiego. Docelowo FIZAN będzie dysponował kwotą 20 mln złotych, która będzie przeznaczana na inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną przez naukowców z krakowskich uczelni.

  - Bardzo się cieszę z nawiązanej współpracy i dziękuję za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni poprzez wybór i powierzenie Origin Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. utworzenia i zarządzania Małopolska Science Fund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych. W mojej ocenie jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających funduszami typu venture capital i wierzymy, że nasz udział i zaangażowanie w tworzeniu i zarządzaniu funduszem przyczyni się do jego rozwoju i sukcesu wielu ciekawych projektów technologicznych spółek z województwa małopolskiego - podkreślił Krzysztof Mędrala, Prezes Origin TFI S.A.

  Pomysłodawca powstania funduszu, Prezes Małopolskieh Agencji Rozwoju Regionalnego Jan Pamuła dodał – FIZAN to nowatorskie rozwiązanie łączące naukę z biznesem - bezpieczne, przejrzyste
  i profesjonalnie zarządzane. Dla zagwarantowania przejrzystości i bezpieczeństwa został on zorganizowany w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, działającego w ramach wybranego, istniejącego już Origin TFI i jest zarządzany przez profesjonalny zespół z rynku inwestowania w B+R. Stabilność i transparentność Funduszu zapewnia również weryfikacja i nadzór całego przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego zakładania, jak i w trakcie funkcjonowania, przez Komisję Nadzoru Finansowego (w ramach nadzoru regulacyjnego nad Origin TFI) oraz dodatkowa kontrola ze strony banku-depozytariusza
  .

  Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka zaznaczył, że: - Zawarcie umowy z ORIGIN TFI o współpracy przy zarządzaniu funduszem to przede wszystkim ogromna szansa dla naukowców, którzy będą korzystać z możliwości wsparcia i skomercjalizowania swoich projektów. TFI jest dla nas gwarantem jakości oraz profesjonalizmu prowadzonych w funduszu działań. Warto podkreślić, że środowisko akademickie już na etapie powstawania funduszu było żywo zainteresowane możliwościami płynącymi z Małopolska Science Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Jestem przekonany, że podpisane dzisiaj porozumienie za kilka miesięcy przyniesie miarodajne korzyści dla Małopolski i całego regionu.

  Pierwsze projekty realizowane dzięki wsparciu funduszu wystartują już w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że FIZAN, wzorowany na rozwiązaniach działających z powodzeniem za granicą, jest pierwszym tego typu projektem w Polsce. Będzie on miał pierwszeństwo dostępu do pomysłów lub projektów  krakowskiego środowiska naukowego i pozwoli inwestować w projekty badawczo-rozwojowe już na bardzo wczesnym etapie.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij