Aktualności

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularz - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

 • NOWY FORMULARZ - ŻĄDANIE WYKUPU

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz wykupu dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz aktualizacji danych dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - OŚWIADCZENIA CRS, FORMULARZE D i E

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowe Formularze CRS (Formularz D, Formularz E) dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - OŚWIADCZENIA FATCA, FORMULARZE A, B i C

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowe Formularze FATCA (Formularz A, Formularz B) oraz Formularz uzupełnienia danych o beneficjentach rzeczywistych (Formularz C) dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 04/09/2017 Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 25 września 2017 r., przyjęto nowy „Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów” ("Regulamin").

  W załączeniu do niniejszego oświadczenia znajduje się treść obowiązującego od 1 października 2017 r. "Regulaminu zarządzania konfliktami interesów".

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 31 lipca 2017 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Grzegorz Goryszewski.

 • Oświadczenie CRS

  Działając w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin pragniemy poinformować, że z dniem 1 maja 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648, dalej Ustawa CRS).

  W załączeniu przekazujemy pismo Zarządu Towarzystwa dotyczące nowych obowiązków informacyjnych ustanowionych Ustawą CRS oraz Formularze stanowiące oświadczenie o statusie CRS.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularz - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

 • NOWY FORMULARZ - ŻĄDANIE WYKUPU

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz wykupu dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz aktualizacji danych dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Informujemy o złożeniu przez Pana Jacka Legutko w dniu 09 maja 2017 r. rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 15 maja 2017 r.

  Informujemy o powołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 09 maja 2017 r. Pana Macieja Owczarewicza do Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 16 maja 2017 r.

 • Ocena Walnego Zgromadzenia stosowania przez Zarząd Towarzystwa i Radę Nadzorczą Towarzystwa Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 r.  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycjnych S.A. ("Spółka"):

  - oceniło pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Walnego Zgromadzenia Spółki prawidłowo wdrożyło i realizowało Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Walne Zgromadzenie nie zidentyfikowało w toku swoich prac naruszeń przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

  - oceniło pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Radę Nadzorczą Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza Spółki prawidłowo wdrożyła Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Walne Zgromadzenie nie zidentyfikowało w toku swoich prac naruszeń przez Radę Nadzorcza Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.


  Pragniemy poinformować, iż w dniu 27 kwietnia 2017 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Michał Handzlik oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2017 roku powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SpółkiPana Pawła Dobrowolskiego oraz Pana Radosława Ostrowskiego.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.


  Pragniemy poinformować, iż w dniu 30 marca 2017 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożył Pan Piotr Raźniewski.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij