Aktualności

 • Uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Warsaw Equity TFI S.A. uchwały dotyczącej wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego”


  Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Warsaw Equity TFI S.A. wdrożyło „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowiło o uwzględnieniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w prowadzonej przez Warsaw Equity TFI S.A. działalności.

 • Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Warsaw Equity TFI S.A. uchwały dotyczącej wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego”


  Uchwałą Nr 01/12/2014 Rady Nadzorczej spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2014 r., Rada Nadzorcza spółki Warsaw Equity TFI S.A. wdrożyła „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowiła o uwzględnieniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w prowadzonej przez Warsaw Equity TFI S.A. działalności.

 • Uchwalenie przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A. Struktury Organizacyjnej Warsaw Equity TFI S.A.

  Uchwałą Nr 11/12/2014 Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2014 r., Zarząd Spółki Warsaw Equity TFI S.A. zatwierdził nową Strukturę Organizacyjną Warsaw Equity TFI S.A., której schemat został przedstawiony w załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały.

 • Utworzenie skrzynki pocztowej o adresie: zawiadomienia@wetfi.com , która umożliwia pracownikom Warsaw Equity TFI S.A. bez obaw negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa Warsaw Equity TFI S.A. i innych pracowników Warsaw Equity TFI S.A. powiadamianie o nadużyciach w Warsaw Equity TFI S.A.

  W dniu 15 grudnia 2014 roku Warsaw Equity TFI S.A. utworzyła skrzynkę pocztową o adresie: zawiadomienia@wetfi.com. Na przedmiotowy adres poczty elektronicznej pracownicy Warsaw Equity TFI S.A. bez obaw negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa Warsaw Equity TFI S.A. i innych pracowników Warsaw Equity TFI S.A. maja prawo powiadamianie o nadużyciach w Warsaw Equity TFI S.A.

 • Uchwalenie przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A. „Procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

  Uchwałą Nr 07/12/2014 Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2014 r., Zarząd Spółki Warsaw Equity TFI S.A. zatwierdził „Procedurę uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, która stanowi załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały.

 • Uchwalenie przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A. uchwały dotyczącej wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego”


  Uchwałą Nr 04/12/2014 Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2014 r., Zarząd spółki Warsaw Equity TFI S.A. wdrożył „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowił o uwzględnieniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w prowadzonej przez Warsaw Equity TFI S.A. działalności.

 • Regulamin postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

 • Wydanie przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

  W dniu 20 grudnia 2012 roku Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie decyzji nr DFI/II/4030/13/9/08/12/67-1/AS zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij