Aktualności

  • Wydanie przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

    W dniu 20 grudnia 2012 roku Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie decyzji nr DFI/II/4030/13/9/08/12/67-1/AS zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij