O firmie

KIM JESTEŚMY

  • Jesteśmy niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych.
  • Posiadamy kompleksowe doświadczenie w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi opartymi o aktywa niepubliczne. Nasz zespół składa się z Doradców Inwestycyjnych i Radców Prawnych posiadających kompetencje w zakresie nabywania aktywów, zarządzania nimi oraz ich zbywania.
  • Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów. Poprzez współpracę z naszymi Partnerami m.in. PKO BP, ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank Polska, Q Securities, EY, Fidelis Accounting, Vistra Fund Services, HLB M2 TAX & AUDIT, BDO Polska, stawiamy na profesjonalizm i przejrzystość naszych produktów.
  • Istniejemy od 2007 roku a nasz zespół to osoby z bogatym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

  • Założeniem naszej filozofii inwestycyjnej jest wzrost wartości kapitału poprzez generowanie atrakcyjnych zwrotów dla Inwestorów. Koncentrujemy się na budowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne dopasowane do Ich oczekiwań i otoczenia rynkowego.
  • Zarządzamy kilkunastoma funduszami, z których większość prowadzonych jest w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (w tym jeden notowany na GPW). Fundusze, którymi zarządzamy oparte o zdywersyfikowane inwestycje w płynne aktywa, które mogą zaspokoić oczekiwania zarówno Inwestorów z dłuższym jak i krótszym horyzontem inwestycyjnym. Płynność aktywów poszczególnych Funduszy ułatwia zarówno zarządzanie oczekiwaną stopą zwrotu jak i ekspozycją możliwych ryzyk.
  • Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi inwestującymi w nieruchomości i wierzytelności, które nie są skorelowane z publicznym rynkiem akcyjnym i nie ulegają wahaniom wynikającym ze zmienności tego rynku. Prowadzimy fundusze venture capital i private equity.
  • Posiadamy licencję Komisja Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez Spółkę działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

KLUCZOWE OSOBY W ORIGIN TFI


MAREK MIKUĆ
PREZES ZARZĄDU


MAREK ARENT
WICEPREZES ZARZĄDU

JACEK DEKARZ
WICEPREZES ZARZĄDURada Nadzorcza

ANDRZEJ KRÓL​
Przewodniczący Rady Nadzorczej

MAREK BIAŁEK​
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

WOJCIECH SOBCZAK
Członek Rady NadzorczejAKCJONARIAT

2020-09-28

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

2020-10-14

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz drugi do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

2020-11-13

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz trzeci do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

2020-12-11

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz czwarty do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

2021-01-07

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz piąty do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

Dane towarzystwa

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Zielna 37 
(Budynek B, IV Piętro) 
00-108 Warszawa 
Polska

tel.:+48 22 395 73 40
fax :+48 22 395 73 59

e-mail.:biuro@origintfi.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 
Rejestr Przedsiębiorców KRS 294964

Kapitał zakładowy: 4.100.000 zł (opłacony w całości)

NIP: 108-00-04-198

REGON: 141186082


Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:
Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, KRS 0000274307Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij