O firmie

KIM JESTEŚMY

  • Jesteśmy niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych.
  • Posiadamy kompleksowe doświadczenie w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi opartymi o aktywa niepubliczne. Nasz zespół składa się z Doradców Inwestycyjnych i Radców Prawnych posiadających kompetencje w zakresie nabywania aktywów, zarządzania nimi oraz ich zbywania.
  • Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów. Poprzez współpracę z naszymi Partnerami m.in. PKO BP, ING Bank Śląski, BGŻ BnP Paribas, Q Securities, EY, Fidelis Accounting, Vistra Fund Services, IQ Tax1, HLB M2 TAX & AUDIT, BDO Polska, stawiamy na profesjonalizm i przejrzystość naszych produktów.
  • Istniejemy od 2007 roku a nasz zespół to osoby z bogatym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

  • Założeniem naszej filozofii inwestycyjnej jest wzrost wartości kapitału poprzez generowanie atrakcyjnych zwrotów dla Inwestorów. Koncentrujemy się na budowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne dopasowane do Ich oczekiwań i otoczenia rynkowego.
  • Zarządzamy kilkunastoma funduszami, z których większość prowadzonych jest w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (w tym jeden notowany na GPW). Fundusze, którymi zarządzamy oparte o zdywersyfikowane inwestycje w płynne aktywa, które mogą zaspokoić oczekiwania zarówno Inwestorów z dłuższym jak i krótszym horyzontem inwestycyjnym. Płynność aktywów poszczególnych Funduszy ułatwia zarówno zarządzanie oczekiwaną stopą zwrotu jak i ekspozycją możliwych ryzyk.
  • Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi inwestującymi w nieruchomości i wierzytelności, które nie są skorelowane z publicznym rynkiem akcyjnym i nie ulegają wahaniom wynikającym ze zmienności tego rynku. Prowadzimy fundusze venture capital i private equity.
  • Posiadamy licencję Komisja Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez Spółkę działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

KLUCZOWE OSOBY W ORIGIN TFIANDRZEJ WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU

MAREK NOWICKI
WICEPREZES ZARZĄDURada Nadzorcza

PAWEŁ WIELICZKO​
Przewodniczący Rady Nadzorczej


MAREK BIAŁEK​
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

PIOTR GRABOWSKI​
Członek Rady Nadzorczej

Dane towarzystwa

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Zielna 37 
(Budynek B, IV Piętro) 
00-108 Warszawa 
Polska

tel.:+48 22 395 73 40
fax :+48 22 395 73 59

e-mail.:biuro@origintfi.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 
Rejestr Przedsiębiorców KRS 294964

Kapitał zakładowy: 4.100.000 zł (opłacony w całości)

NIP: 108-00-04-198

REGON: 141186082

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij