O firmie

KIM JESTEŚMY

  • Jesteśmy niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych.
  • Posiadamy kompleksowe doświadczenie w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi opartymi o aktywa niepubliczne. Nasz zespół składa się z Doradców Inwestycyjnych i Radców Prawnych posiadających kompetencje w zakresie nabywania aktywów, zarządzania nimi oraz ich zbywania.
  • Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów. Poprzez współpracę z naszymi Partnerami m.in. PKO BP, ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank Polska, Q Securities, EY, Fidelis Accounting, Vistra Fund Services, Fair Value, BDO Polska, stawiamy na profesjonalizm i przejrzystość naszych produktów.
  • Istniejemy od 2007 roku a nasz zespół to osoby z bogatym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

  • Założeniem naszej filozofii inwestycyjnej jest wzrost wartości kapitału poprzez generowanie atrakcyjnych zwrotów dla Inwestorów. Koncentrujemy się na budowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne dopasowane do Ich oczekiwań i otoczenia rynkowego.
  • Zarządzamy kilkunastoma funduszami, z których większość prowadzonych jest w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (w tym jeden notowany na GPW). Fundusze, którymi zarządzamy oparte o zdywersyfikowane inwestycje w płynne aktywa, które mogą zaspokoić oczekiwania zarówno Inwestorów z dłuższym jak i krótszym horyzontem inwestycyjnym. Płynność aktywów poszczególnych Funduszy ułatwia zarówno zarządzanie oczekiwaną stopą zwrotu jak i ekspozycją możliwych ryzyk.
  • Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi inwestującymi w nieruchomości i wierzytelności, które nie są skorelowane z publicznym rynkiem akcyjnym i nie ulegają wahaniom wynikającym ze zmienności tego rynku. Prowadzimy fundusze venture capital i private equity.
  • Posiadamy licencję Komisja Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez Spółkę działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

KLUCZOWE OSOBY W ORIGIN TFI


ANDRZEJ KRÓL
PREZES ZARZĄDU


DARIUSZ DRACZKA
WICEPREZES ZARZĄDU

RADOSŁAW SOLAN
WICEPREZES ZARZĄDU


Rada Nadzorcza

WALDEMAR PATUREJ
Przewodniczący Rady Nadzorczej


MAREK BIAŁEK
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

WOJCIECH SOBCZAK
Członek Rady Nadzorczej

DARIUSZ WITKOWSKI
Członek Rady Nadzorczej
AKCJONARIAT

2020-09-28

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

2020-10-14

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz drugi do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

2020-11-13

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz trzeci do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

2020-12-11

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz czwarty do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

2021-01-07

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, KRS 0000294964 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz piąty do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Informacje dotyczące miejsca przyjmowania dokumentów znajdują się w sekcji DANE TOWARZYSTWA.

Dane towarzystwa

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Zielna 37 
(Budynek B, IV Piętro) 
00-108 Warszawa 
Polska

tel.:+48 530 840 570


e-mail.:biuro@origintfi.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 
Rejestr Przedsiębiorców KRS 294964

Kapitał zakładowy: 3.690.100 zł (opłacony w całości)

NIP: 108-00-04-198

REGON: 141186082


Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:
Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, KRS 0000274307Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij