O firmie

KIM JESTEŚMY

 • Jesteśmy niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów.
 • Poprzez współpracę z naszymi Partnerami m.in. PKO BP, ING Bank, Raiffeisen Bank Polska, EY, Fidelis Accounting, stawiamy na profesjonalizm i przejrzystość naszych produktów. Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów.
 • Istniejemy od 2007 roku a nasz zespół to osoby z bogatym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

 • Założeniem naszej filozofii inwestycyjnej jest wzrost wartości kapitału poprzez generowanie atrakcyjnych zwrotów dla Inwestorów. Koncentrujemy się na budowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne dopasowane do Ich oczekiwań i otoczenia rynkowego. Nasza przewagą jest przejrzysty model inwestycyjny, umożliwiający uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu z jednoczesną kontrolą ryzyka.
 • Zarządzamy kilkunastoma funduszami, z których większość prowadzonych jest w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (w tym jeden notowany na GPW). Fundusze, którymi zarządzamy oparte o zdywersyfikowane inwestycje w płynne aktywa, które mogą zaspokoić oczekiwania zarówno Inwestorów z dłuższym jak i krótszym horyzontem inwestycyjnym. Płynność aktywów poszczególnych Funduszy ułatwia zarówno zarządzanie oczekiwaną stopą zwrotu jak i ekspozycją możliwych ryzyk.
 • Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi inwestującymi w nieruchomości i wierzytelności, które nie są skorelowane z publicznym rynkiem akcyjnym i nie ulegają wahaniom wynikającym ze zmienności tego rynku. Inwestorzy korzystający z tego typu rozwiązań są świadomi ograniczonej płynności w krótkim czasie, rekompensowanej powtarzalnym wynikiem generowanym z posiadanych przez fundusze aktywów.
 • Posiadamy licencję Komisja Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez Spółkę działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

KLUCZOWE OSOBY W ORIGIN TFI

KRZYSZTOF MĘDRALA
PREZES ZARZĄDU

Absolwent:

 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek Zarządzanie Marketing)
 • Studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Studiów podyplomowych Zarządzanie Personelem na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
 • Akademii Strategicznego Przywództwa - Management Advance (Management II)
 • Canadian International Management w Warszawie
 • Executive MBA Uniwersytet Warszawski oraz University of Illinois Urbana - Chapaign

Wcześniej pełnił funkcje:

 • Wiceprezesa Zarządu w Money Makers TFI S.A. w Warszawie
 • Country Managera w Getin Holding, Rumunia
 • Wiceprezesa Zarządu w Casus Finanse S.A.
 • Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • Dyrektora Zarządzającego Alfa Bank w Kijowie
 • Wiceprezesa Zarządu Euro Bank S.A.


RADOSŁAW BUTRYN
WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent:

 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek Elektroenergetyka)

Wcześniej pełnił funkcje:

 • Dyrektora Marketingu w Origin TFI S.A.
 • Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Money Makers TFI S.A.
 • Wiceprezesa Zarządu w Wealth Solutions S.A.
 • Naczelnika Wydziału Komunikacji Internetowej w BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.)
 • Marketing Managera w Expander Sp. z. o.o. (obecnie Expander Advisors Sp. z o.o.)


Rada Nadzorcza

PIOTR SZTUBA​
Przewodniczący Rady Nadzorczej

MARIUSZ BANASZUK​
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

GRZEGORZ PIOTROWSKI​
Członek Rady Nadzorczej


JANUSZ GRONOWSKI​
Członek Rady Nadzorczej


Dane towarzystwa

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Zielna 37 
(Budynek B, IV Piętro) 
00-108 Warszawa 
Polska

tel.:+48 22 395 73 40
fax :+48 22 395 73 59

e-mail.:biuro@origintfi.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 
Rejestr Przedsiębiorców KRS 294964

Kapitał zakładowy: 3.450.000 zł (opłacony w całości)

NIP: 108-00-04-198

REGON: 141186082

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij