Aktualności

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 15 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Jacka Dekarza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz o czasowym zawieszeniu Pana Marka Arenta z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa a także uchwały o delegowaniu do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa Pana Marka Białka - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa i do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Pana Andrzeja Króla - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa. 

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Aria Nowych Technologii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji ARIA NOWYCH TECHNOLOGII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji ARIA NOWYCH TECHNOLOGII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij