Aktualności

 • Informacja o przejęciu Funduszu

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 10 lipca 2015 roku („Dzień Przejęcia”) Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejmie zarządzanie funduszem - Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).

  Przejęcie nastąpi po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia publikacji zmian statutu Funduszu. Zmiany statutu Funduszu zostały opublikowane w dniu 10 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Investors TFI S.A. (www.investors.pl). W tym samym terminie wejdą w życie pozostałe zmiany statutu ściśle związane z przejęciem zarządzania Funduszem przez Warsaw Equity TFI S.A.

  Ponadto informujemy, że do dnia 9 lipca 2015 roku Funduszem zarządza Investors TFI S.A., które podejmuje wszystkie decyzje oraz zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji dla uczestników Funduszu, w tym wszelkich informacji związanych z wykupem certyfikatów oraz dalszą strategią działalności Funduszu. Informacje te również znajdują się na stronie Investors TFI S.A.

  Warsaw Equity TFI S.A. ma prawo i jest zobowiązane do udostępniania informacji na temat Funduszu dopiero od Dnia Przejęcia, tj. od piątku - 10 lipca 2015 roku.

  Z uwagi na fakt, iż certyfikaty Funduszu, który przejmuje Warsaw Equity TFI S.A. znajdują się w publicznym obrocie, informujemy również, iż wszelkie informacje dotyczące Funduszu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych (tj. nie będą wymagały posiadania loginu).
   

 • Informacja o zwołaniu Zgromadzeń Inwestorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A.

  W dniu 25 marca 2015 roku Zarząd spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna podjął uchwały o zwołaniu Zgromadzeń Inwestorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity TFI S.A.:

  1. S Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;
  2. ATUT Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;
  3. Fortunato Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
  4. ODRA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;
  5. AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
  6. Warsaw Equity PE Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

  Szczegółowe informacje o terminach i warunkach uczestnictwa oraz dokumentach dla poszczególnych Zgromadzeń Inwestorów znajdują się w zakładce Aktualności właściwego Funduszu.

 • Uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Warsaw Equity TFI S.A. uchwały dotyczącej wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego”


  Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Warsaw Equity TFI S.A. wdrożyło „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowiło o uwzględnieniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w prowadzonej przez Warsaw Equity TFI S.A. działalności.

 • Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Warsaw Equity TFI S.A. uchwały dotyczącej wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego”


  Uchwałą Nr 01/12/2014 Rady Nadzorczej spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2014 r., Rada Nadzorcza spółki Warsaw Equity TFI S.A. wdrożyła „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowiła o uwzględnieniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w prowadzonej przez Warsaw Equity TFI S.A. działalności.

 • Uchwalenie przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A. Struktury Organizacyjnej Warsaw Equity TFI S.A.

  Uchwałą Nr 11/12/2014 Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2014 r., Zarząd Spółki Warsaw Equity TFI S.A. zatwierdził nową Strukturę Organizacyjną Warsaw Equity TFI S.A., której schemat został przedstawiony w załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały.

 • Utworzenie skrzynki pocztowej o adresie: zawiadomienia@wetfi.com , która umożliwia pracownikom Warsaw Equity TFI S.A. bez obaw negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa Warsaw Equity TFI S.A. i innych pracowników Warsaw Equity TFI S.A. powiadamianie o nadużyciach w Warsaw Equity TFI S.A.

  W dniu 15 grudnia 2014 roku Warsaw Equity TFI S.A. utworzyła skrzynkę pocztową o adresie: zawiadomienia@wetfi.com. Na przedmiotowy adres poczty elektronicznej pracownicy Warsaw Equity TFI S.A. bez obaw negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa Warsaw Equity TFI S.A. i innych pracowników Warsaw Equity TFI S.A. maja prawo powiadamianie o nadużyciach w Warsaw Equity TFI S.A.

 • Uchwalenie przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A. „Procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

  Uchwałą Nr 07/12/2014 Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2014 r., Zarząd Spółki Warsaw Equity TFI S.A. zatwierdził „Procedurę uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, która stanowi załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały.

 • Uchwalenie przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A. uchwały dotyczącej wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego”


  Uchwałą Nr 04/12/2014 Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2014 r., Zarząd spółki Warsaw Equity TFI S.A. wdrożył „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowił o uwzględnieniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w prowadzonej przez Warsaw Equity TFI S.A. działalności.

 • Regulamin postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

 • Wydanie przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

  W dniu 20 grudnia 2012 roku Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie decyzji nr DFI/II/4030/13/9/08/12/67-1/AS zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij